• امروز جمعه بیست و نهم دی 1396 

مقالات سازمان اوقاف


جدیدترین مقالات

ویژه میلاد پیامبر اکرم (ص)

چهارشنبه 15 آذر 1396          8 رای به این مطلب

ویژه هفته وقف

دوشنبه 22 آبان 1396          8 رای به این مطلب

ویژه هفته وقف

دوشنبه 22 آبان 1396          6 رای به این مطلب

ویژه هفته وقف

دوشنبه 22 آبان 1396          6 رای به این مطلب

ویژه هفته وقف

دوشنبه 22 آبان 1396          2 رای به این مطلب

ویژه هفته وقف

دوشنبه 22 آبان 1396          4 رای به این مطلب

در خصوص عالم واقف آیت الله حاج میرزا ابراهیم شهید

دوشنبه 22 آبان 1396          3 رای به این مطلب

کتابچه فوق شامل بیست ویژگی و امتیاز از چشمه سار پر فضیلت وقف است

یک شنبه 21 آبان 1396          5 رای به این مطلب

درخصوص آگاهی‌بخشی به زائران ودسترسی ایشان به احکام مورد ابتلا درسفر

چهارشنبه 3 آبان 1396          13 رای به این مطلب

ویژه اربعین حسینی

چهارشنبه 3 آبان 1396          9 رای به این مطلب

3

2

1