• امروز پنج شنبه ششم آبان 1400 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
حجت الاسلام و المسلمین رضا صادقی
شماره تماس با حوزه ریاست: 25293101
مشاور و جانشین مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
سعید حسینی
شماره تماس: 25293133
حوزه حراست شماره تماس:25293130
 
شماره تماس با حوزه معاونت معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان: 25293160
 
شماره تماس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان: 25293170
شماره تماس روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان: 25293105
شماره تماس اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان: 25293180
 
شماره تماس حوزه معاونت حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان: 25293154
 
شماره تماس حوزه معاونت بهره وری و اقتصادی اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان: 25293173
 
شماره تماس فناوری اطلاعات و انفورماتیک اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان: 36638221
 
شماره تماس با حوزه بازرسی و شکایات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان: 25293120
 
دبیرخانه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان: 25293123
 
شماره های تماس معاونت توسعه و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:
شماره تماس امور مالی: 25293147
شماره تماس امور اداری: 25293142
شماره تماس مالی غیر عمومی: 25293145
شماره تماس امور رفاهی و امین اموال: 25293131
شماره تماس آموزش: 25293134
 
شماره تماس 4 رقمی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان : 2529