• امروز پنج شنبه ششم آبان 1400 

معرفی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

صفحه ی اصلی / معرفی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

معرفی

اداره کل اوقاف وامور خیریه استان اصفهان تحت اشراف نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف وامور خیریه و مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اداره و نظارت بر موقوفات و بقاع متبرکه استان را عهده­دار می­باشد.شرح وظایف و اختیارات این اداره کل مرتبط در توسعه اشتغال و سرمایه گذاری عبارتند از:

2-1.شرح وظایف و مامورت ها

الف : اداره امور موقوفات عام فاقد متولی و نظارت بر موقوفات عام دارای متولی.

مدیریت منابع انسانی و تعیین راهبردهای مناسب منابع مالی موقوفات از اولویت­های این اداره کل است.

ب : اداره امور اماکن مذهبی(بقاع متبرکه ومساجد)

تعداد حداقل 3500 نفر به عنوان هیات­های امناء بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و تعداد 1200 نفر هیات امناء مساجد وحسینیه­ها سرمایه­های انسانی هستند که در جهت تعالی فعالیت­های فرهنگی و مذهبی با اداره کل اوقاف استان اصفهان تعامل و همکاری دارند.

ج : تبلیغ ونشر معارف اسلامی

علاوه بر وصول درآمدها و انجام عملیات­های عمرانی درموقوفات و بقاع متبرکه مذهبی، رسالت مهم این اداره کل  تبلیغ و ترویج معارف اسلامی با اتکاء به سرمایه عظیم وماندگار موقوفات وبقاع متبرکه می­باشد . از جمله مهمترین این رسالت­ها که منحصرا در اختیار این سازمان می­باشد برگزاری مسابقات سراسری و بین­المللی قرآن کریم در رشته­های حفظ،قرائت،ترتیل و مفاهیم قرآن کریم می­باشد..

د) فعالیتهای اقتصادی

موقوفات و اماکن مذهبی سرمایه های عظیم و نامحدود و آزاد ی هستند که به منظور انتفاع از این ظرفیت عظیم نیازمند اجرای طرح های مهم اقتصادی است.لذا یکی از ابعاد مهم فعالیت اوقاف ، عرصه اقتصادی است، وجود موقوفات در بافت شهری با کاربری تجاری و مسکونی، پرداخت اجاره بها توسط متصرفین موقوفات ، عملیات عمرانی در بقاع متبرکه با کاربریهای متنوع ، عدم وجود بودجه دولتی در بخش موقوفات،بقاع متبرکه و مساجد، همگی بر ورود اوقاف و امور خیریه به بخش اقتصادی جامعه حکم دارد،