• امروز چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1399 

آگهی مزایده اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان

صفحه ی اصلی / آگهی مزایده اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان


آگهی مزایده

(( اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان کاشان درنظر دارد نسبت به مشارکت وسرمایه گذاری برروی کاروانسرای عباسی گبرآباد واقع درورودی شهرقمصر این شهرستان بصورت BOLT  اقدام نماید , لذا متقاضیان میتوانند جهت بررسی صلاحیت فنی واقتصادی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 10‏/5‏/97 پس از بازدید از محل درخواست اعلام آمادگی خود را به همراه یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ دومیلیارد ریال بابت ضمانت انجام تعهدات به دبیرخانه اوقاف محل واقع درخیابان امیرکبیرکاشان مقابل شرکت برق تحویل ورسید دریافت نمایند.مساحت کل عرصه کارونسرا وزمینهای اطراف 21642 مترمربع , مساحت خود کاروانسرا 2650 مترمربع .لازم بذکراست تعیین صلاحیت توسط اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان انجام ونتیجه بصورت کتبی اعلام میگردد))

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان