• امروز پنج شنبه ششم آبان 1400 

جدول نشریه های الکترونیک چهل و دومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم

صفحه ی اصلی / جدول نشریه های الکترونیک چهل و دومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم

ردیف

تاریخ نشریه

روز نشریه

وضعیت

ورود به صفحه نشریه

1

1398/07/06

شنبه

فعال

ورود

2

1398/07/07

یکشنبه

فعال

ورود

۳

1398/07/08

دوشنبه

فعال

ورود

4

1398/07/09

سه شنبه

فعال

ورود

5

1398/07/10

چهارشنبه

فعال

ورود

6

1398/07/11

پنجشنبه

فعال

ورود

7

1398/07/12

جمعه

فعال

ورود

8

1398/07/13

شنبه

فعال

ورود

9

1398/07/14

یکشنبه

فعال

ورود

10

1398/07/15

دوشنبه

فعال

ورود

11

1398/07/16

سه شنبه

فعال

ورود

12

1398/07/17

چهارشنبه

غیرفعال

ورود

13

1398/07/18

پنجشنبه

غیرفعال

ورود

14

1398/07/19

جمعه

غیرفعال

ورود