• امروز پنج شنبه هفنم مرداد 1400 

شماره کارت نذورات امامزادگان استان اصفهان

صفحه ی اصلی / شماره کارت نذورات امامزادگان استان اصفهان

ردیف

نام شهرستان

مشاهده شماره کارت نذورات

ردیف

نام شهرستان

مشاهده شماره کارت نذورات

1

ناحیه یک اصفهان

ورود

14

لنجان

ورود

2

کاشان

ورود

15

خوروبیابانک

ورود

3

ناحیه دو اصفهان

ورود

16

فلاورجان

ورود

4

گلپایگان

ورود

17

شاهین شهر

ورود

5

شهرضا

ورود

18

کوهپایه

ورود

6

خوانسار

ورود

19

مبارکه

ورود

7

خمینی شهر

ورود

20

آران و بیدگل

ورود

8

اردستان

 ورود

21

بادرود

ورود

9

نائین

ورود

22

بخش جلگه و جرقویه

ورود

10

نطنز

ورود

23

برخوار

ورود

11

نجف آباد

ورود

24

بن رود

ورود

12

سمیرم

ورود

25

تیران و کرون

ورود

13

فریدن

ورود