• امروز سه شنبه سی ام شهریور 1400 

اسامی نفرات برگزیده چهل و چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم اوقاف و امور خیریه ( خواهران و برادران )

صفحه ی اصلی / اسامی نفرات برگزیده چهل و چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم اوقاف و امور خیریه ( خواهران و برادران )

اسامی نفرات برگزیده چهل و چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم اوقاف و امور خیریه ( برادران )

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهرستان

رشته

رتبه

1

موسی معتمدی

اصفهان

حفظ کل قرآن کریم

اول

2

حسین خانی بیدگلی

آران و بیدگل

حفظ کل قرآن کریم

دوم

3

مهدی شیرازی

تیران و کرون

حفظ کل قرآن کریم

سوم

4

محمد حیدری

اصفهان

حفظ 20 جزء قرآن کریم

اول

5

مصطفئ خواجه

اصفهان

حفظ 20 جزء قرآن کریم

دوم

6

حسین ابیازنی

نطنز

حفظ 20 جزء قرآن کریم

سوم

7

محمدهاشم زاده

فلاورجان

حفظ 10 جزء قرآن کریم

اول

8

ایوب کیانی

خمینی شهر

حفظ 10 جزء قرآن کریم

دوم

9

امیرحسین جهین

کاشان

حفظ 10 جزء قرآن کریم

سوم

10

روح اله عباسی

نجف آباد

حفظ 5 جزء قرآن کریم

اول

11

حسین فکور

شاهین شهر

حفظ 5 جزء قرآن کریم

دوم

12

مجید زینعلی

اصفهان

قرائت تحقیق

اول

13

علیرضامکاری خوراسگانی

اصفهان

قرائت تحقیق

دوم

14

مجتبئ هرندی زاده

اصفهان

قرائت تحقیق

سوم

15

محمد پور سینا

اصفهان

قرائت ترتیل

اول

16

امیر طیب تائبی

اصفهان

قرائت ترتیل

دوم

17

مهدی شیروی

خمینی شهر

قرائت ترتیل

سوم

18

مجید ملک پور

آران و بیدگل

اذان

اول

19

سعید نقدی

لنجان

اذان

دوم

20

حسین بنائیان

برخوار

اذان

سوم

 

اسامی نفرات برگزیده چهل و چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم اوقاف و امور خیریه ( خواهران )

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهرستان

رشته

رتبه

1

معصومه گودرزی

کاشان

حفظ کل قرآن کریم

اول

2

راضیه رحیمی

اصفهان

حفظ کل قرآن کریم

دوم

3

نفیسه منصوری

اصفهان

حفظ کل قرآن کریم

سوم

4

فرشته صباغیان

آران و بیدگل

حفظ 20 جزء قرآن کریم

اول

5

نرگس خوشبخت

اصفهان

حفظ 20 جزء قرآن کریم

دوم

6

مریم رضائی

اصفهان

حفظ 20 جزء قرآن کریم

سوم

7

زهرا مجیدی

کاشان

حفظ 10 جزء قرآن کریم

اول

8

فرزانه سادات خیام نکوئی

اصفهان

حفظ 10 جزء قرآن کریم

دوم

9

فاطمه حسینی

اصفهان

حفظ 10 جزء قرآن کریم

سوم

10

نفیسه سادات اعتصمامی

اصفهان

حفظ 5 جزء قرآن کریم

اول

11

زینب رضائی

خمینی شهر

حفظ 5 جزء قرآن کریم

دوم

12

فهیمه پایدار

کاشان

حفظ 5 جزء قرآن کریم

اول

13

زهره کریمی

اصفهان

قرائت تحقیق

اول

14

نجمه سادات مهدوی

اصفهان

قرائت تحقیق

دوم

15

نکار احمدی فر

اصفهان

قرائت تحقیق

سوم

16

زهرا قاسمی

اصفهان

قرائت ترتیل

اول

17

ماهرخ رفیعی

نجف آّباد

قرائت ترتیل

دوم

18

عفت عبدالهی

اصفهان

قرائت ترتیل

سوم

19

مریم صباغ

اصفهان

قرائت ترتیل

سوم