• امروز پنج شنبه هفنم مرداد 1400 

لیست صوت ها

صفحه ی اصلی / بانک صوت

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

میز  خدمت سازمان اوقاف

صفحه آگهی مناقصه و مزایده های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

سامانه شکايات

نشریه های الکترونیکی چهل و دومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در اصفهان

معرفی صفحه اینستاگرام

تبلیغ شبکه اجتماعی بله

تبلیغ شبکه اجتماعی سروش

بانک صوت
موضوع
زمان درج
شنبه 20 خرداد 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
چهارشنبه 17 خرداد 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
یک شنبه 14 خرداد 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
یک شنبه 14 خرداد 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
جمعه 12 خرداد 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
جمعه 12 خرداد 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
جمعه 12 خرداد 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
جمعه 12 خرداد 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
سه شنبه 9 خرداد 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
دوشنبه 8 خرداد 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین