• امروز یک شنبه بیست و پنجم مهر 1400 

لیست صوت ها

صفحه ی اصلی / بانک صوت

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

میز  خدمت سازمان اوقاف

صفحه آگهی مناقصه و مزایده های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

سامانه شکايات

نشریه های الکترونیکی چهل و دومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در اصفهان

معرفی صفحه اینستاگرام

تبلیغ شبکه اجتماعی بله

تبلیغ شبکه اجتماعی سروش

بانک صوت
موضوع
زمان درج
یک شنبه 3 اردیبهشت 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
لینک دانلود
پخش آنلاین
لینک دانلود
پخش آنلاین
لینک دانلود
پخش آنلاین
لینک دانلود
پخش آنلاین
نام قطعه
موضوع
زمان درج
شنبه 2 اردیبهشت 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
چهارشنبه 30 فروردین 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
دوشنبه 28 فروردین 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
شنبه 26 فروردین 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
پنج شنبه 24 فروردین 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
پنج شنبه 24 فروردین 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
نام قطعه
موضوع
زمان درج
جمعه 13 اسفند 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
نام قطعه
موضوع
زمان درج
جمعه 13 اسفند 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
جمعه 13 اسفند 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین