• امروز یک شنبه پانزدهم تیر 1399 

لیست صوت ها

صفحه ی اصلی / بانک صوت

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

میز  خدمت سازمان اوقاف

صفحه آگهی مناقصه و مزایده های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

سامانه شکايات

نشریه های الکترونیکی چهل و دومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در اصفهان

معرفی صفحه اینستاگرام

تبلیغ شبکه اجتماعی بله

تبلیغ شبکه اجتماعی سروش

بانک صوت
زمان درج
دوشنبه 8 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
دوشنبه 8 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
یک شنبه 7 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
یک شنبه 7 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
شنبه 6 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
شنبه 6 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
پنج شنبه 4 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
پنج شنبه 4 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
نام قطعه
موضوع
زمان درج
چهارشنبه 23 آبان 1397
نام قطعه
موضوع
زمان درج
چهارشنبه 23 آبان 1397