• امروز یک شنبه بیست و پنجم مهر 1400 

لیست صوت ها

صفحه ی اصلی / بانک صوت

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

میز  خدمت سازمان اوقاف

صفحه آگهی مناقصه و مزایده های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

سامانه شکايات

نشریه های الکترونیکی چهل و دومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در اصفهان

معرفی صفحه اینستاگرام

تبلیغ شبکه اجتماعی بله

تبلیغ شبکه اجتماعی سروش

بانک صوت
زمان درج
پنج شنبه 11 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
پنج شنبه 11 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
پنج شنبه 11 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
پنج شنبه 11 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
سه شنبه 9 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
دوشنبه 8 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
دوشنبه 8 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
یک شنبه 7 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
یک شنبه 7 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین