کد مثاله : 3713

تاریخ درج مقاله : پنج شنبه 11 بهمن 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان
• کتابچه ، خدا و خرما با هم
پیرامون وجوه دینی لزوم حمایت از کالای ایرانی که شامل بخش های: مقدمه بیان آیه و ترجمه جواز رابطه انسانی با دیگران خطوط قرمز روابط با غیر‌مسلمانان آسیب‌شناسی مصرف کالای خارجی و در مقابل، ضرورت مصرف کالای داخلی سبک زندگی و تأثیر...
برای دانلود کتابچه، خدا و خرما با هم به روی لینک زیر کلیلک نمایید.