• امروز یک شنبه بیست و هشتم دی 1399 

فیلم و کلیپ

صفحه ی اصلی / کليپ

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

اداره کل اوقاف استان اصفهان در رسانه ها

میز  خدمت سازمان اوقاف

صفحه آگهی مناقصه و مزایده های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

سامانه شکايات

نشریه های الکترونیکی چهل و دومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در اصفهان

معرفی صفحه اینستاگرام

تبلیغ شبکه اجتماعی بله

تبلیغ شبکه اجتماعی سروش

شنبه 27 دی 1399          1 رای به این مطلب
پنج شنبه 25 دی 1399          0 رای به این مطلب
پنج شنبه 25 دی 1399          1 رای به این مطلب
جمعه 14 شهریور 1399          24 رای به این مطلب
شنبه 7 تیر 1399          23 رای به این مطلب
شنبه 7 تیر 1399          25 رای به این مطلب
شنبه 7 تیر 1399          24 رای به این مطلب
پنج شنبه 1 خرداد 1399          32 رای به این مطلب
3
2
1

3

2

1