• امروز یک شنبه بیست و نهم فروردین 1400 

فیلم و کلیپ

صفحه ی اصلی / کليپ

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

اداره کل اوقاف استان اصفهان در رسانه ها

میز  خدمت سازمان اوقاف

صفحه آگهی مناقصه و مزایده های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

سامانه شکايات

نشریه های الکترونیکی چهل و دومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در اصفهان

معرفی صفحه اینستاگرام

تبلیغ شبکه اجتماعی بله

تبلیغ شبکه اجتماعی سروش

شنبه 27 دی 1399          6 رای به این مطلب
پنج شنبه 25 دی 1399          6 رای به این مطلب
پنج شنبه 25 دی 1399          8 رای به این مطلب
جمعه 14 شهریور 1399          35 رای به این مطلب
شنبه 7 تیر 1399          33 رای به این مطلب
شنبه 7 تیر 1399          35 رای به این مطلب
شنبه 7 تیر 1399          39 رای به این مطلب
پنج شنبه 1 خرداد 1399          44 رای به این مطلب
3
2
1

3

2

1