• امروز شنبه بیست و نهم دی 1397 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

معرفی صفحه اینستاگرام

مسابقات قرآن

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
سند یکی دیگر از موقوفات قدیمی اصفهان اخذ شد

سند یکی دیگر از موقوفات قدیمی اصفهان اخذ شد

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: سند موقوفه رحیم خان اصفهان به مساحت بیش از 900 هزار متر مربع و ارزشی بیش از 250 میلیارد تومان به نام موقوفه اخذ شد.

1397/10/3 ( معاونت حقوقی و ثبتی ) 25 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اراضی ملی مورد اختلاف بین اداره اوقاف و منابع طبیعی استان اصفهان بررسی شد

اراضی ملی مورد اختلاف بین اداره اوقاف و منابع طبیعی استان اصفهان بررسی شد

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 1055 هکتار از اراضی مورد اختلاف بین موقوفات با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تعیین تکلیف شدند.

1397/9/15 ( معاونت حقوقی و ثبتی ) 58 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

برای بیش از 18 میلیون متر مربع از موقوفات استان اصفهان سند مالکیت اخذ شد

برای بیش از 18 میلیون متر مربع از موقوفات استان اصفهان سند مالکیت اخذ شد

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: از اول سال جاری تاکنون 633 سند مالکیت برای بیش از 18 میلیون متر مربع از موقوفات استان اصفهان اخذ شده است.

1397/9/14 ( معاونت حقوقی و ثبتی ) 36 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

جلسه کارگروه ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برگزار شد

جلسه کارگروه ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برگزار شد

معاون حقوقی ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: با حضور مدیر کل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه جلسه کارگروه ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برگزار شد.

1397/9/6 ( معاونت حقوقی و ثبتی ) 39 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اخذ سند مالکیت موقوفه علی اکبر خان شهرستان برخوار به ارزش 800 میلیارد ریال

اخذ سند مالکیت موقوفه علی اکبر خان شهرستان برخوار به ارزش 800 میلیارد ریال

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: سه سند مالکیت برای موقوفه علی اکبر خان شهرستان برخوار به مساحت تقریبی 40 هکتار و ارزشی بالغ 800 میلیارد ریال به نام موقوفه اخذ شد.

1397/6/11 ( معاونت حقوقی و ثبتی ) 90 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی بایگانی اسناد وبارگذاری اوراق درسامانه جامع

برگزاری دوره آموزشی بایگانی اسناد وبارگذاری اوراق درسامانه جامع

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: با هدف مکانیزه کردن بایگانی دوره آموزشی بایگانی اسناد و بارگذاری اوراق در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه به میزبانی اداره کل اوقاف و...

1396/11/7 ( معاونت حقوقی و ثبتی ) 123 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

1383 رقبه از رقبات استان اصفهان سنددار شدند

1383 رقبه از رقبات استان اصفهان سنددار شدند

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: از اول سال جاری تاکنون برای 1383 رقبه از رقبات استان اصفهان سند مالکیت اخذ شده است.

1396/11/4 ( معاونت حقوقی و ثبتی ) 124 0 رای به این مطلب ادامه مطلب