• امروز شنبه بیست و یکم تیر 1399 

جستجو در پایگاه

دوشنبه 18 آبان 1394

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در استان اصفهان 718 بقعه و امامزاده(ع) وجود دارد که رتبه سوم کشور از نظر بقاع متبرکه و امامزادگان(ع) را دارا است.

چهارشنبه 1 آبان 1392

رؤساء، مسئولین و کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه، هیئت امناء و خادمین آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه همزمان با عید غدیرخم میثاق نامه غدیر را زمزمه می کنند.

یک شنبه 17 شهریور 1392

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه از اهدا نشان مودت به حدود 30 نفر از هیات امنا ، مدیران مراکز فرهنگی و قرآنی و خدام برتر امامزادگان کشور خبر داد.