• امروز پنج شنبه هفنم مرداد 1400 

جستجو در پایگاه

سه شنبه 28 خرداد 1398

مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از تکریم و معارفه رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان خبر داد.

سه شنبه 10 شهریور 1394

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان خبر داد: همزمان با هفته دولت کلنگ احداث ساختمان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان زده شد.

یک شنبه 11 مرداد 1394

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان خبر داد: اعتبارات تملک و دارایی دولتی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان 100 درصد محقق شد.