• امروز جمعه بیست و نهم شهریور 1398 

جستجو در پایگاه

چهارشنبه 11 بهمن 1396

رئیس بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: طی مراسمی فرهاد عرب به عنوان سرپرست جدید اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا معرفی شد.