• امروز یک شنبه بیست و نهم فروردین 1400 

لیست صوت ها

صفحه ی اصلی / بانک صوت

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

اداره کل اوقاف استان اصفهان در رسانه ها

میز  خدمت سازمان اوقاف

صفحه آگهی مناقصه و مزایده های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

سامانه شکايات

نشریه های الکترونیکی چهل و دومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در اصفهان

معرفی صفحه اینستاگرام

تبلیغ شبکه اجتماعی بله

تبلیغ شبکه اجتماعی سروش

بانک صوت
موضوع
زمان درج
دوشنبه 3 آذر 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
دوشنبه 26 آبان 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
شنبه 10 آبان 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
دوشنبه 28 مهر 1399
موضوع
زمان درج
یک شنبه 27 مهر 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
شنبه 3 خرداد 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
شنبه 3 خرداد 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
جمعه 2 خرداد 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
جمعه 2 خرداد 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
زمان درج
پنج شنبه 1 خرداد 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین